upload

  Your Name (Lenard or Andras) |
  Az Ön neve (vagy Lénárd András)

  Your E-mail (required) |
  E-mail (szükséges)

  House ID - 3 digits (required, very important) |
  House ID - 3 számjegy (kötelező, nagyon fontos)

  Name village (required) |
  Név település (szükséges)

  Price in Euro (required) |
  Ár euróban (szükséges)

  Information for house, in Dutch please |
  Információk a házban, kérjük, holland

  Images of houses. All houses in ZIP-file. Maximum 3 MB |
  Képek a házak. Minden ház ZIP-fájl